Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Ταξίδι στον κόσμο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

   Τα παιδιά και των δύο τμημάτων αφού έφτιαξαν τον εννοιολογικό χάρτη με την χρήση του λογισμικού Kidspiration, επέλεξαν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον κόσμο των Μέσων Μαζική Μεταφοράς από τον Αέρα. Μετά έφτιαξαν μόνα τους την Γωνιά της Κυκλοφορίας που επέλεξαν αυτόβουλα τα υλικά και τα παιχνίδια για να την εξοπλίσουν