Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

  Στα πλαίσια των Καινοτόμων Δράσεων που εκπονεί κάθε χρόνο το σχολείο μας, ξεκίνησε και υλοποιείται από τις αρχές Φεβρουαρίου Πρόγραμμα  Κυκλοφοριακής  Αγωγής.