Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Τ.Π.Ε

Για να μάθουμε από πότε και πώς πετούν τα αεροπλάνα, αναζητήσαμε μαζί με τα παιδιά και παρακολουθήσαμε το σχετικό video από το εκπαιδευτικό λογισμικό Kidipedia. Επίσης, στα πλαίσια της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου τα παιδιά αναζήτησαν και εντόπισαν το εκπαιδευτικό video "ο κύριος Σωστός μιλά για την Κυκλοφοριακή Αγωγή" στην ιστοσελίδα του You Tube.